Getting Started

W powiecie opatowskim

W najbliższym czasie powinien się ukazać pierwszy numer niezależnego miesięcznika.

Czasopismo będzie się ukazywał w formie papierowej i elektronicznej.

 

Redakcja:

ul. Czekarzewska 50
27-515 Tarłów
tel: 788-253-157
email: redakcja@opatow.org.pl